DPSI/Met

Jako profesjonalny tłumacz ustny, figurujący na Rejestrze Tłumaczy Służb Publicznych (National Register of Public Service Interpreters) od 2003 r. i na oficjalnym rejestrze tłumaczy policyjnych od 2005 r. , wykonujący tłumaczenia ustne dla policji i sądów około 40 godzin tygodniowo, mam odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.
Prowadzę zajęcia DPSI Online, odbywające się w małych grupach oraz prywatne zajęcia przygotowawcze do obydwu egzaminów – DPSI i Met Police Test.
Mój glosariusz terminów niezbędnych do obydwu egzaminów można znaleźć tutaj W PRZYGOTOWANIU